Hung Gar Kung Fu

Hung Gar är en traditionell kung-fu-stil  med sina rötter i södra Kina. Kampkonsten är en av de mest utbredda kung fu-stilarna som grundades på 1700-talet av Hung Hei Gung, en legendarisk folkhjälte i Kina. Stilen har utvecklats och förts vidare genom generationer av utövare och är en viktig del av Kinas kultur och historia.

Hung Gar är en innehållsrik och mångsidig kampkonst som har mycket att ge utövaren i form av styrka, uthållighet och självförsvar. Men stilen har också inslag av inre träning och främjar i hög grad både den fysiska och mentala hälsan.

Teknikerna i Hung Gar baseras på fem djur och fem element. Detta system utgör grunden för den balans mellan hårda och mjuka tekniker som kännetecknar stilen. De fem djuren är tiger, trana, orm, drake och leopard och de fem elementen är guld, trä, vatten, eld och jord.

För den som vill finns det goda möjligheter att ställa upp i tävlingar, antingen inom form eller sparring. Vår träning utgår framförallt från individens egna ambitioner och utövaren är fri att utvecklas i sin egen takt. Helt enkelt en kampsport för alla människor i alla åldrar.

Träningen
Här en liten beskrivning av vad vi tränar:

Lin Gung (grundövningar)
Grundträningen är central för att utövaren ska få en bra grund att bygga sin Hung Gar på. Styrka, kondition och smidighet är ledorden. Stor vikt läggs vid tekniker som slag, sparkar, blockeringar, svep och grepp. Övningarna utgörs också av ställningsträning och armhärdningsövningar.

Lin Kuen (handform)
Lin Kuen, eller formträningen, består av olika kombinationer av hand- och bentekniker som fogats samman till serier. Denna del av träningen lär eleven att kombinera olika tekniker och utföra dem i följd på varandra, på så vis blir rörelserna med tiden ett mer naturligt rörelsemönster som utövaren kan bruka i kampsammanhang. Desutom tränas på detta sätt även kondition, balans och koordination.

Jin Luk (kamp)
Under Jin-Luk-träningen appliceras de tekniker som övas under Lin Kuen. I kontrollerade kampsituationer kan de serier och tekniker som övats in tillämpas praktiskt mot motståndare med och utan vapen.

San Da (sparringträning)
 På sparringträningarna får man chansen att pröva sina färdigheter tillsammans med en partner. Antingen mer styrt i någon tvåmansformer Doy Chaat eller på ett friare sätt men under kontrollerade former som exempelvis sanshou.

Lin Ping Hei (vapenträning)
Samma typ av träning som Lin Kuen men med vapen. Stav, fjärilsknivar, sabel, kedjepiska och svärd är några av de många vapen som används. Träning med vapen ger klart förbättrad motorik och koordination.

 Mo Si (lejondans)
Vi tränar/lär ut traditionell sydkinesisk lejondans, Fut San. Lejondans är en fantastisk träningsform där man jobbar tillsammans med en partner i lejonet. Mycket bra träning för styrka, smidighet och kondition.

 
 
Umeå Hung Gar Kwoon